Aug 24 Välkommen till
Websiten uppdaterades...
Pingstkyrkans Orkester Pingstkyrkans Orkester
Hanz Eckhardt - Till minne  !
TILL MINNE Hanz Eckhardt, Jönköping. Vår musikvän Hanz Eckhardt har fått hembud. Pianospelandet och orgeltonerna från Hanz fingrar har tystnat. Kompositioner noteras ej längre. Inga nya sånger skrivs. Allt som är skrivet och komponerat ligger i den stora högen. Något finns utgivet på Normans och Förlaget Filadelfias förlag. Annat finns kvar i den värdefulla, stora notlådan. I sångboken Segertoner, nr 380, har Hanz komponerat musiken till en text av Daniel Hallberg. I sina sånger speglas Hanz tankar och funderingar kring det kristna livet och kyrkoårets olika faser. Hanz utbildade sig till musiklärare. På Ljungarums högstadium blev han en viktig kugge. Alltid glad och positiv. Omtyckt av elever och kolleger. Han var den som alltid tog eleverna på ett rätt sätt. Hanz har alltid haft sitt volontärengagemang i Pingströrelsens sång och musikliv. I Pingstkyrkan Huskvarna ledde han på 70-talet Strängmusiken och var även vice ledare för kören. I slutet av 70-talet kom Hanz till Pingstkyrkan, Jönköping. Med sin personlighet och positiva inställning till sång och musik blev han en värdefull medarbetare i sång-och musiklivet. Pingstkyrkans flygel och orgeln fick i Hanz en god omvårdare. Han såg alltid till att dessa instrument sköttes ordentligt och stämdes. Under 90- talet spelade Hanz med i Pingstkyrkans Orkester, Jönköping.. Klarinetten och violan varvades med ansvar för notarkivet. Med ålderns rätt blev det med tiden mer arbete med noterna än musicerande. Orkestern är tacksam till Hanz för att han troget byggde upp vårt stora notarkiv. När någon ringde till Hanz med frågan” Var står den sången?” gav Hanz snabbt svar. Om jag som orkesterledare letat länge efter ett orkesterarrangemang, så hittade Hanz noterna snabbt.  Hanz kompositioner, de senaste åren, är musik till Pingstkyrkans orkester. Det stycke vi framfört mest är ”Poem” en komposition för Piano och orkester. Vid en sommarkonsert har vi framfört ett annat musikstycke av Hanz, nämligen ”Vårsommar” en komposition för orkester.   Inom sången och musiken i Pingstkyrkan, Jönköping, är vi tacksamma för Hanz insats under många år. Vi vill alltid minnas Hanz starka gudstro, det glada sättet, tjänstvilligheten och intresset för ett sjungande och spelande evangelium. Vi lyser frid över Hanz ljusa minne. Ulf Strömberg,                                                                                                             Musikledare, Pingstkyrkan Jönköping 2015-08 -10